АЛГОРИТМИ АВТОМАТИЧНОГО ЗБОРУ ДАНИХ ВИТРАТ ЕНЕРГОНОСІЇВ “ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО” МІСТА (ACIT’2016)

Борейко О. Ю., Голояд Ю.В. Аспірант кафедри комп’ютерної інженерії, магістрант кафедри комп’ютерної інженерії, І. Постановка проблеми Системи збору та обробки показників енергоносіїв є телеметричними системами, що призначені для отримання, перетворення, зберігання, передачі, обробки та відображення інформації про використання енергоносіїв із віддалених об`єктів, без присутності спостерігача [1]. Однією з актуальних проблем систем збору та обробки показників енергоносіїв є розробка ефективних алгоритмів роботи, зокрема алгоритмів передачі даних. Алгоритм роботи системи визначається її структурою та необхідною функціональністю.

Read More Here! 0

МОДЕЛЮВАННЯ КОНТРОЛЮ РУХУ МІСЬКОГО ТРАНСПОРТУ НА ОСНОВІ МЕРЕЖ ПЕТРІ

Борейко О.Ю., Зубко Р.А. Кафедра Комп’ютерної інженерії, Тернопільський національний економічний університет І. Постановка проблеми Транспортна система вiдiграє ключову роль в соцiально-економiчних явищах будь-якого суспiльства, тому вона виступає важливим об’єктом дослiдження у сферi iнформацiйних технологiй. Для дослiдження транспортної системи, проблем розподiлення трафiку, та навантаження транспортних шляхiв – iнформацiйнi технологiї використовують весь свiй методологiчний iнструментарiй [1]. II. Мета роботи Метою є розроблення моделi транспортної системи на основi на основi теорiї мереж Петрi, яка дає змогу дослiдити динамiку проектованої системи [2].

Read More Here! 0

Raspberry Pi. Контроль виконання процесів за допомогою Supervisor (переклад)

При використанні Raspberry Pi у вбудованих рішеннях, що здебільшого диктується зручністю написання скриптів на вашій улюбленій мові (які виконуються як процеси), постає проблема – як відслідковувати їх виконання і перезапускати їх при нештатних ситуаціях? Запуск зазвичай вирішується написанням rc.d скрипта для кожного потрібного вам процесу, але rc.d скрипт не може автоматично перезапустити випавший процес, а ваш процес далеко не завжди має можливість перезапустити самого себе. Дані питання легко вирішуються за допомогою Supervisor. Вихідні умови: Raspberry (версія не важлива); Raspbian; Підключення […]

Read More Here! 0

Одноразові блокноти (переклад за Таненбаумом)

Розробити шифр, який неможливо зламати, насправді дуже просто. Методика для цього відома вже кілька десятиліть. В якості ключа вибирається довільна бітова стрічка, довжина якої співпадає з довжиною тексту. Відкритий текст перетворюється в послідовність двійкових розрядів, наприклад, з допомогою стандартного кодування ASCII. Нарешті, ці дві стрічки порозрядно додаються по модулю 2 (операція «виключаюче АБО», XOR). Отриманий в результаті зашифрований текст зламати неможливо, оскільки в достатньо великому уривку будь-яка буква, діграм або триграм буде рівноймовірними. Цей метод, відомий як одноразовий блокнот, теоретично […]

Read More Here! 0

Метод перестановки (переклад за Таненбаумом)

Шифри, засновані на методі підстановки, зберігають порядок символів, але підміняють їх. Шифри, що використовують метод перестановки, змінюють порядок слідування символів, але не змінюють самі символи.

Read More Here! 0

VK